Valentines is Love

 

Its Love time in Safari

Come Join in the Fun

Starting from 12am 1st February through to 11.30pm 27th February

Start gathering your Valentine items by winning tourneys or being the 5th seed

EVERY tourney hosted the winner and 5th seed collects 1 Valentine item

Random tourneys will be selected to collect 2 Valentine items to the winner and 5th seed

Collect 12 Valentine items and you will be invited to special tourneys for 10,000 bux

If you collect TWO (2) extra of any Valentine item it will be exchanged for ONE (1) item that you need.

Winners Tourneys will be held Sat 29th February

4 tourneys each with 10,000 bux

7am, 1pm, 7pm, 10pm

You can play in all 4 tourneys but can only win ONE.

The more you play, the more chances to collect Valentine items

Updated:  20th Feb 2020

Indicates all Valentine items collected

This page is best viewed using Google Chrome or FireFox browsers

tr> tr>

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

ash953                        
                         
_BlackBat   X X   XXX             X
                         
Badboy_Bratt                        
                         
BattleScar                        
                         
bjkgolfer XXXX XXXXX XX XXXX XXX XX XX X XXXX XXXXX    
                         
Beauiful X X X         X X      
                         
BlueVelvet                       X
                         
cac000 X X X XX     X X X X XXX X
                         
CaptainFinke                        
                         
carlingman62 X XX       X            
                         
Cassie                        
                         
charliebaby7p X X X   X   X       XX  

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

chersfallenleaf               X X     X
                         
Coffeefor2                        
                         
coolwaterjules         X              
                         
Core69                        
                         
coyote__in__ri                        
                         
CrankyPantsAlli X XXXX   XX XX   X   X XXX X X
                         
cribbpegger7                 X      
                         
cribjunkie2009                        
                         
Cribpro19 X                      
                         
darkshadows2009 X X XX X XX X XXX XXX XX XXX XXX X

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

dawoots1 X X     X XX   XX XX X    
                         
DEBITDRAC XXX X   X       X XX   XX  
                         
douceurO XXXX               XX X   X
                         
durrango474                        
                         
dvlsangel1963         X X X          
                         
emevet   X XX XXX X           X  
                         
Etphonehome7847                        
                         
filipinojohn XXX X XXX X XX XX XXXXX X XXX X X XX
                         
FLASH2u                        
                         
Grumps75   X XX X X XXX   XX XXXX      
                         
ilovetocrib       X X X X   X      

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

jadey               X X      
                         
JamespandaP                        
                         
jasruff   X                    
                         
jerry522 X XX   XXXXX XX XXX XXX X XXX     XXX
                         
JOHN_HILDERBRAND3                        
                         
justalonelyone   X X                  
                         
KelleyO2 XXXX X X X XXX XXXX XXXXXXXX X   X X  
                         
kewlfarmer   XXX     XX             X
                         
kickaxe4                        
                         
lakerscash4 XXXX X XX XX   XXX X   XX   X  

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

LindaBowser1 XX XXXXX XX XXXX XX X XXX X X   X X
                         
loverboy55792 X X X     XXX X X   XXX X X
                         
Lozzy1956                        
                         
lsummer XXXX XX X XX XX XX   XXX X     X
                         
marcr275 XX XX   XX XXXX XXXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXX XX
                         
meegies1 XX XXXXXX   XXX   XX XXX   XX X XXXXX X
                         
MegaCub                        
                         
meisacarebear XX X X XX XX X XXX XX X XX X X
                         
mellonmarsha2 XXXXXX XXX XXXX   XXX XX X XXX   X XX X
                         
MMara77         X              

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

NateBramlett                        
                         
Nazzy91 XXXX XXXX X X X XXXXX XXXXX XXX   X X X
                         
nevahalceht                 X X   X
                         
newfiebrat       X X              
                         
nigirleb                        
                         
paulh50 XXX XXX XXX X XXXXX X XXX XXXX XX XX XXXX XX
                         
psychog8t111 X   X   X X           XX
                         
ptd56_ XXX   XX XX XXXXX   XX XXX XXXXX XX XXXXXX  
                         
rappin1       XX   X       X    
                         
rayray   X         X       X  
                         
RaySantaClara3           X            
                         
RecklessRay1                        
                         
RedPanda X X   X           X X  

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

rustybear XXXXX X XX XXX X X X X XXX X X XXXXX
                         
SaddleRack                        
                         
Saveahorseridea XXXX X   X     XX   X X    
                         
saxmaster4ever                        
                         
seafaringlady   X       X           X
                         
skilark1334     X   X       X      
                         
SLUDEKDUDEK1     X   X X            
                         
smoitt             X          
                         
SneakyFoxSwipes XX   X X XX X X     X   X
                         
Snoopylover                        

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

squid103       X               X
                         
strykeone                        
                         
SunnyLover20 X X XXX X XX XXX   XX   X XXXXX  
                         
swan1                        
                         
tg1mnichols2002 XXXXX X X   XXXXXX XX   XX   X XX  
                         
thenortherner44 X X   XX             X X
                         
TrulyScrmptious1 X     XX XX X X       XX X
                         
Trussoniphil                        
                         
TypsinYpsi   XXX XXX XXXXXX XX XX XXX X XXXX XXX XXX X
                         
val5669 X X         X          

Player Name

 Champers

 Chocolate

    Condom

Cupid  

Heart

Hot Tub

Kiss

Love Birds

Ring

 Romantic Trip

Rose

Strawberries

wackymrs_     X   X         X    
                         
winbrich                        
                         
ws247             X     X    

Webpage Designed by Alli